Velkommen til Erland Aure A/S

All lafting er handlafting. Stokken har sin naturlige avsmaling i forhold til rot topp. Ved lafting brukes

kun gammelt håndverktøy som bile, bandkniv, medragspasser og medraghøvel. Stolper og rekkverksbord

som er vist på bildene, er selvproduserte.

Som vist på bildene tar vi både store og små oppdrag, nytt og gammelt. Kan også levere bare tømmerkasse.

Vi skaffer også laftetømmer i alle dimensjoner

•Bolighus i tømmer og stav. Hole

•Bolighus/kårhus i tømmer og stav. Strømsoddbygda

•Hytte/skogshusvære. Ringkollen. Ikke ferdigstilt

•Rep. Av gamle tømmerhus

•Stabbur/anneks.Ringerike