Velkommen til Erland Aure A/S

All lafting er handlafting. Stokken har sin naturlige avsmaling i forhold til rot topp. Ved lafting brukes
kun gammelt håndverktøy som bile, bandkniv, medragspasser og medraghøvel. Stolper og rekkverksbord
som er vist på bildene, er selvproduserte.

Som vist på bildene tar vi både store og små oppdrag, nytt og gammelt. Kan også levere bare tømmerkasse.
Vi skaffer også laftetømmer i alle dimensjonerBilde1.jpg
•Bolighus i tømmer og stav. Hole

Bilde2.jpg
•Bolighus/kårhus i tømmer og stav. Strømsoddbygda

Bilde3.jpg
•Hytte/skogshusvære. Ringkollen. Ikke ferdigstilt

Bilde4.jpg
•Rep. Av gamle tømmerhus
Bilde5.jpg
•Stabbur/anneks.Ringerike

WebMerker.jpg