Siste tømmerkasse som ble laftet opp på Tangerud i Strømsoddbygda hvor det ble laftet opp hytter i rundt 50 år. Den er nå blitt flyttet og ligger på Norefjell.

Stav/lafthus klar til kledning

Laftehytte i Strømsoddbygda, satt opp i 2006.

Stav/lafthytte i Gudbrandsdalen som ble satt opp i 2005/2006