Tømrerbedrift med røtter i Strømsoddbygda i Soknedalen,

Ringerike kommune.

I 2006 hadde firmaet 4 heltidsansatte tømrere, som i tillegg til mange års erfaring med håndlafting har utdannelse innenfor dagens tømrervirksomhet med 3 svennebrev og ett mesterbrev.


I tillegg har medarbeiderne erfaring fra skogsarbeide, transport og sag- og høvleri arbeid, noe som er nyttig i den daglige tømrerdriften.


I tillegg til 4 heltidsansatte gav vi i 2006 jobbtilbud til 5 skole ungdommer i fritid og ferie. Nyttig arbeidserfaring for dem. -En hjelp og inspirasjon i hverdagen for oss.


Firmaet har en over 90år gammel historie. Anders Aure startet opp sin tømrervirksomhet tidlig på 1900-tallet, Oddvar Aure overtok- Erland Aure er 3. generasjon tømrer og overtok ansvaret for driften i 1987. Bjørn Maribo med på eiersiden og har medansvar for den daglige driften.


Arbiedsoppdragene er i det vesentlige lafting og bygging av tradisjonelle hus og hytter.


driften


Historie Byggmester Anders AureAnders Aure ble født 27.12.1895 i Plassen og døde 30.12.1973. Han bodde flere steder i Strømsoddbygda, før han bygget sitt eget hus på Tangerud, midt i bygda. Anders startet sin tømrerutdanning for snart 100år siden, og samarbeidet første del av sin yrkesaktive periode med sin eldre bror Oluf. Oluf var også tømrer og tok sin utdannelse i Hønefoss og drev senere byggmesterfirma i Oslo. Anders bygde hus og hytter både i reisverk, bindingsverk og tømmer, men laftinga ble den delen av tømreryrket som han likte best og le så dyktig til.

Bernhard Kastet sitter på stokken somble til prekestolen og døpefonten inne iStrømsoddbygda kapell. Anders Aurestår ved siden av.

Oddvar Aure(i midten) og Jon Ruud (til høyre).

Gjennom sin interesse for skog fikk Anders god kunnskap om trevirke, og han hentet inspirasjon fra skogen. Han hadde stor faglig innsikt, og var dyktig til å bruke håndredskap som laftebile og teljebile. Anders Aures ettermæle forteller at han var en oldermann i laftesammenheng. Han virket som takstmann, og var kommunestyremedlem for AP, og også med i skolestyret. Dette vitner om en travel mann som skapte tillit. Anders sin kone Ragna var en veldig god støttespiller for Anders på hjemmebane. Hun gjorde det mulig for han og gå fullt og helt inn for arbeidet.


En av de mest krevende og interessante arbeidsoppgavene som Anders hadde var tømring av Strømsoddbygda kapell.(Templet i skogen) innviet i 1957- 50 år i 2007. Med seg på arbeidet hadde han sønnen Oddvar Aure og svigersønnen John Ruud som svenner.

Tidlig på 1960 tallet overtok Oddvar farens virksomhet.


John begynte sin egen tømrervirksomhet.


Gjennom sitt allsidige arbeid med tømring, sagbuks og skogsarbeid tilegnet Oddvar og John mange av de samme kunnskapene og ferdighetene som Anders.


Sammen med dagens generasjon har tømrervirksomheten satt sitt preg på hus og hytter spesielt i Strømsoddbygda.

(I perioder stått for 80-90% av byggevirksomheten.)


I 2008 består firmaet av tre heltidsansatte: Torfinn Bjerknes, Bjørn Maribo og Erland Aure. I tillegg har vi hjelp av 5 ungdommer på fritid og i ferier.